അടയ്ക്കുക

സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ

സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ചെത്തിപുഴ, ചങ്ങനാശ്ശേരി


ഫോണ്‍ : 2421797
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686104