അടയ്ക്കുക

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കില്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലോ ലഭ്യമാണ്.
കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അനുമതിക്കായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ ‘സങ്കേതം’ പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക

സന്ദർശിക്കുക: https://buildingpermit.lsgkerala.gov.in/Content/LoginG.aspx

ഡെപ്യുടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്‌

സ്ഥലം : സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കളക്ടറേറ്റ് പി.ഓ. | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686002
ഫോണ്‍ : 0481-2560282 | ഇ-മെയില്‍ : ddpkottayam[at]gmail[dot]com