അടയ്ക്കുക

ബി എസ് എന്‍ എല്‍ ബില്ലുകള്‍

ബി.എസ്.എൻ.എല്ലിന്റെ പോർട്ടൽ.

സന്ദർശിക്കുക: https://portal.bsnl.in/myportal/

ബി എസ് എന്‍ എല്‍ ഓഫീസ്

ഇ-മെയില്‍: portalhelpdesk[at]bsnl[dot]co[dot]in
നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686001