അടയ്ക്കുക

വിവാഹം,ജനനം,മരണം ഇവ രേഖപ്പെടുത്തല്‍

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ ജില്ലയിലെ അതാത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ കാര്യാലയം , നഗരസഭാ കാര്യാലയം എന്നിവയില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്.
വിവാഹം, ജനനം , മരണം ഇവ രജിസ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്‍റെ, ‘സേവന’ പോര്‍ട്ടല്‍  സന്ദര്‍ശിക്കുക

സന്ദർശിക്കുക: https://cr.lsgkerala.gov.in/

പഞ്ചായത്ത്‌ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയം,

സ്ഥലം : സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കളക്ടറേറ്റ് പി.ഓ. | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686002
ഫോണ്‍ : 0481-2560282 | ഇ-മെയില്‍ : ddpkottayam[at]gmail[dot]com