അടയ്ക്കുക

സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള   വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും, അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക.

സന്ദർശിക്കുക: http://lsgkerala.gov.in/ml/welfarepension

പഞ്ചായത്ത്‌ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയം,

സ്ഥലം : സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കളക്ടറേറ്റ് പി.ഓ. | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686002
ഫോണ്‍ : 0481-2560282 | ഇ-മെയില്‍ : ddpkottayam[at]gmail[dot]com