അടയ്ക്കുക

ശ്രീമതി . ജിനു പുന്നൂസ്

അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് , കളക്‌ട്രേറ്റ് പി. ഓ, കോട്ടയം .

ഇ-മെയില്‍ : admktm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ) & അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
ഫോണ്‍ : 9446564800