അടയ്ക്കുക

പ്രാദേശികം

മലരിക്കൽ വില്ലേജ് ടുറിസം
മലരിക്കൽ വില്ലേജ് ടുറിസം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 18/12/2020

കുമരകത്തിന് അടുത്തുള്ള തിരുവാർപ്പിലെ പിങ്ക് നിറമണിഞ്ഞ മാന്ത്രിക സ്ഥലം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
Bamboo Products
കരകൗശലവിദ്യ – ബാംബു പ്രോഡക്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 21/10/2020

ബാംബു കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കുമരകത്ത് ആരംഭിച്ച ബാംബു ബസാര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
Flowervase
മരതടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം കരകൗശല സാധനങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 17/12/2019

കുമരകത്ത് ചീപ്പുങ്കൽ ഉള്ള പി‌പി‌ആർ കരകൗശല യൂണിറ്റ് , നെറ്റിപട്ടം, പതാകകൾ, ആന, മരതടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം കരകൗശല സാധനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
Appam and karimeen curry
അപ്പവും കരിമീൻ മപ്പാസും

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 03/12/2019

കോട്ടയത്ത് വന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവം ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേരും അപ്പം എന്നേ പറയു. കാരണം മൃദുവായതും, നേർത്ത അഗ്രത്തോട് കൂടിയ ഈ അരി വിഭവം…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ
ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 27/04/2018

കോട്ടയത്തു നിന്നും 60 കി.മീ അകലെയായി വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയോര വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഇലവീഴാപ്പൂഞ്ചിറ. മൂന്ന് കൂറ്റന്‍ മലകളായ മണക്കുന്ന്, കടയത്തൂർ മല, തോണിപ്പാറ…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ