അടയ്ക്കുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജ്

ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജ്, തലയോലപ്പറമ്പ്

ഫോണ്‍ : 04829-236136
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686605

ബസേലിയസ് കോളേജ്

ബസേലിയസ് കോളേജ്, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2563918
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686001

ബി സി എം കോളേജ് ഫോർ വിമൻ

ബി സി എം കോളേജ് ഫോർ വിമൻ, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2562171
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686001

ബിഷപ്പ് കുര്യാലച്ചേരി കോളേജ് ഫോർ വുമൺ

ബിഷപ്പ് കുര്യാലച്ചേരി കോളേജ് ഫോർ വുമൺ, അമലഗിരി

ഫോണ്‍ : 0481-2597384
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686561

ബിഷപ്പ് വയലിൽ മെമ്മോറിയൽ ഹോളി ക്രോസ് കോളേജ്

ബിഷപ്പ് വയലിൽ മെമ്മോറിയൽ ഹോളി ക്രോസ് കോളേജ്, ചേർപ്പുങ്കൽ

ഫോണ്‍ : 0482-2267520
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686584

മംഗളം കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മംഗളം കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഏറ്റുമാനൂർ

ഫോണ്‍ : 9895010120
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686631

മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പ്രിയദർശി ഹിൽസ് പി.ഒ, കോട്ടയം, കേരള 686560

ഇ-മെയില്‍ : promgu[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 91-481-2731009
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.mguniversity.edu
വിഭാഗം / തരം: യൂണിവേഴ്സിറ്റി
Pincode: 686560

മൗണ്ട് കാർമൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എജ്യുക്കേഷൻ

മൗണ്ട് കാർമൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എജ്യുക്കേഷൻ, കഞ്ഞിക്കുഴി, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2573120
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686002

രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി

രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ, പമ്പാടി, കോട്ടയം - 686501, കേരളം.

ഇ-മെയില്‍ : info[at]rit[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2508453
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.rit.ac.in
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686501

ശ്രീ വിദ്യാധി രാജ എൻ എസ് എസ് കോളേജ്

വാഴൂർ

ഫോണ്‍ : 0481-2456227
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686505