അടയ്ക്കുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

സി എം എസ് കോളേജ്

സി എം എസ് കോളേജ്, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2566002
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686001

സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി

സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ചൂണ്ടച്ചേരി പി. ഓ. , പാലാ , കോട്ടയം 686 579.

ഫോണ്‍ : 04822-239700
വിഭാഗം / തരം: College
Pincode: 686579

സെന്റ് ജോസഫ്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്

സെന്റ് ജോസഫ്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 0481-2597347
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686561

സെന്റ് ജോൺസ് ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

സെന്റ് ജോൺസ് ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, നെടുംക്കുന്നം

ഫോണ്‍ : 0481-2485048
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686542

സെന്റ് ഡൊമിനിക് കോളേജ്

സെന്റ് ഡൊമിനിക് കോളേജ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഫോണ്‍ : 04828-234340
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686512

സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്

സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, പാലാ

ഫോണ്‍ : 04822-212317
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686574

സെന്റ് തോമസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്

സെന്റ് തോമസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, പാല

ഫോണ്‍ : 0482-2216537
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686575

സെന്റ് ബെർക്ക്മാൻസ് കോളേജ്

സെന്റ് ബെർക്ക്മാൻസ് കോളേജ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഫോണ്‍ : 0481-2420025
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686101

സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ്

സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ്, മണർകാട്

ഫോണ്‍ : 0481-2374483
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686019

സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളേജ്

സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളേജ്, വൈക്കം

വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്
Pincode: 686141