അടയ്ക്കുക

അക്ഷയ

സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഈടാക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ aspo[at]akshaya[dot]net എന്ന
ഇ മെയില്‍ മുഖേന അറിയിക്കുക.

സന്ദർശിക്കുക: http://www.akshaya.kerala.gov.in/

അക്ഷയ - ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

അക്ഷയ - ജില്ലാ പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഓഫീസ്
സ്ഥലം : റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686001
മൊബൈല്‍ : 9495633111 | ഇ-മെയില്‍ : adpoktm[at]gmail[dot]com