അടയ്ക്കുക

ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ്

ജില്ലാ കളക്ടർ , കോട്ടയം , കേരളം -686 002

ഇ-മെയില്‍ : dcktm[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ കളക്ടർ , കോട്ടയം
ഫോണ്‍ : 0481-2562001
ഫാക്സ് നം. : 0481-2303303